Társasági jog

A gazdasági élet szereplőinek joga

Dr. Kovács Zsófi

A szakterület vezetője: 

Dr. Kovács Zsófi

A társasági jogi megbízások az ügyvédi munka legalapvetőbb feladatai. Ez a munka a szerződésmintával történő cégalapítástól kezdődően a szindikátusi szerződések megszövegezéséig, a taggyűlések megszervezésének és lebonyolításának támogatásától a részvénykibocsátásban való közreműködésig rengeteg színes kérdést ölel fel. Különösen szép feladat a több cégből álló cégcsoportok átalakításának, működési optimalizálásának megtervezése és kivitelezése abból a célból, hogy az adott cégcsoport a benne rejlő legnagyobb hatékonyságot, eredményt tudja felmutatni.
Csapatunk a cégjogi kérdések teljes spektrumán rendelkezik jelentős tapasztalattal és lát el tanácsadást, tervezést és képviseletet.
Kapcsolat 

Szolgáltatások

Cégalapítás, egyéb cégjogi eljárások
Céget lehet úgynevezett szerződésmintával is alapítani, de a tagok elfogadhatnak egyedi, csak az ő együttműködésük szabályait tartalmazó létesítő okiratot is. Az előbbi esetben is szükség van személyre szabott jogi tanácsadásra, annak felmérése céljából, hogy alkalmas-e a felek szándékának rögzítésére a mintaszerződés.
Cégalapítás esetén minden esetben feltérképezzük a felek szándékát, személyes érdekeit és mindezeket összehangolva szövegezzük meg azt a létesítő okiratot, szindikátusi szerződést, amely később szinte minden helyzetben eligazítást tud adni a tagoknak az egymás közötti viszonyaik rendezéséhez.
Szindikátusi szerződések
A "szindikátusi szerződés" kifejezést gyakran hallhatjuk az üzleti kapcsolatokat leíró közbeszédben. A szindikátusi szerződések valójában egy gazdasági társaság tagjai között fennálló olyan együttműködési megállapodások, amelyek a társaság működésén kívüli, vagy azzal közvetettebb kapcsolatban lévő kérdéseket kívánnak rendezni.
A szindikátusi szerződések megszövegezése mindig szorosan összefügg az érintett társaság létesítő okiratának tartalmával. Ezek a szerződések fontosak a cég működési irányának meghatározásában, akár a tagok egymás közötti, de nem a társaság működésével közvetlenül összefüggő üzleti kapcsolatainak rendezésében. A szindikátusi szerződésnek a "lelke" a felek tényleges üzleti érdekének a feltárása és azok tekintetében az együttműködés biztosítása. Csapatunk figyelemmel, személyes interjúk keretében tárja fel, illetve segít a feleknek megfogalmazni az együttműködési célokat, hozzárendelve ehhez a célok megvalósítását legjobban szolgáló jogi struktúrát.
Változásbejegyzés, átalakulás, egyesülés, szétválás, végelszámolás
A társasági jog területén a cégalapítás, változásbejegyzési eljárás mellett átalakulási, egyesülési és szétválási projekteket is támogatunk jogi tanácsadással. Az átalakulás, egyesülés, szétválás lebonyolításának kulcsfeladata az abban résztvevő társaságok könyvelőivel, könyvvizsgálókkal való együttműködés és a cégjogi iratok számviteli szempontból gondos megszerkesztése.
Csapatunk ehhez nemcsak a kellő cégjogi ismeretekkel, megfelelő precizitással, hanem a szükséges számviteli és adójogi ismeretekkel is rendelkezik, ezáltal biztosítva Ügyfeleink tranzakcióinak komplex és magas szintű bonyolítását.
Cégjogi kérdések adójogi, számviteli támogatása
A gazdasági társaságok működését, a gazdasági társaságokkal kapcsolatos cégjogi változásokat, vagy a társaságok szerződéses konstrukcióit Csapatunk mindig a maguk összességében, holisztikus szemlélettel kezeli, hiszen az esetek többségében azoknak van számviteli, adózási konzekvenciája is.
Irodánk a komplex megoldást az adózási és számviteli kötöttségekkel, adottságokkal összehangolva tervezi meg, figyelemmel arra, hogy a társaság tulajdonosainak, vezető tisztségviselőinek és munkavállalóinak javadalmazása a legoptimálisabb adózási környezetbe essen.
Bizalmi vagyonkezelés
A köztudatban kevéssé terjedt még el az angolszász jogból ismert "trust"-ok intézményét a magyar jogban meghonosító bizalmi vagyonkezelés intézményének ismerete, holott számtalan helyzet kezelésére nyújthat megfelelő alternatívát.
Napjainkban gyakran merül fel megoldandó problémaként egyes cégek életében az öröklés kérdése, nem csupán vagyonjogi szempontból, hanem a szakmai „jogutódlásra” is tekintettel. A bizalmi vagyonkezelés egyéb élethelyzetekben is segítséget nyújthat a vagyonrendelő valamely vagyontárgyának a kedvezményezettek javára történő elkülönítésére és biztosítására.
Irodánk a szokásos megoldások mellett a bizalmi vagyonkezelés lehetőségét is gyakran megvizsgálja és szükség esetén alkalmazni javasolja.
Lighthouse Legal - Dr. Varga M. Péter Ügyvédi Iroda
 
+36 30 382 9220
iroda@lighthouselegal.hu
Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr. Varga M. Péter Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.
© 2024 Dr. Varga M. Péter Ügyvédi Iroda