Szövetkezeti jog

A szövetkezetek működésének és a szövetkezeti tagok szervezett foglalkoztatásának joga

A szakterület vezetője: 

Dr. Varga M. Péter

A szövetkezetek töretlen népszerűségnek örvendő gazdasági formációk. Jelenleg a legnépszerűbb szövetkezeti formák a Szövetkezeti törvény által is nevesített foglalkoztatási szövetkezetek, azaz az iskolaszövetkezet, a szociális szövetkezet, a nyugdíjas szövetkezet és a legújabb típus, a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete. A jogalkotó szándéka, hogy a társadalom alap-státuszukból adódóan korlátozott munkavállalási potenciállal rendelkező csoportjait rugalmas foglalkoztatási lehetőségekkel és kedvező adózási környezettel bevonja a munkaerőpiacra. Ezeknek a foglalkoztatási formáknak legfőbb előnyük, hogy folyamatos rendelkezésre állási kötelezettség nélkül, a tagok által vállalt idősávokban tudnak a diákok, a nyugdíjasok, a munkanélküliek vagy éppen a kismamák jövedelmet szerezni, az őket igénybe vevő cégek pedig a saját belső állományukat olcsó és kampányszerűen foglalkoztatható munkaerővel tudják kiegészíteni.
A közeljövőben várható, hogy az ún. platform-foglalkoztatás a szövetkezeti rendszerben is megjelenik, ugyanis ez a foglalkoztatási forma szinte kínálja a lehetőséget ahhoz, hogy a munkaszervezés egészét digitális alapokra helyezzék.
Kapcsolat 

Szolgáltatások

Szövetkezetek alapítása
A szövetkezet alapítása bonyolultabb folyamat, mint a gazdasági társaságoké, azért nagy odafigyelést igényel. A szövetkezetek jogi személyek, így alapításkor a Ptk.-ban foglalt, a jogi személyre vonatkozó általános alapítási kritériumokat, illetve a kifejezetten a szövetkezetek számára előírt létesítési szabályokat együttesen kell figyelembe venni.
Szövetkezet alapításakor a jogszabály nem ír elő az induláshoz minimálisan szükséges tőkét. Minden szövetkezetnek kell, hogy legyen egy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt alapszabálya, amelyben feltünteti céljait, a működését irányító főbb szabályokat és alapelveket. A dokumentum tartalmának törvényileg meghatározott elemei vannak, ezen túlmenően tartalma a szövetkezeti elvek keretein belül szabadon alakítható.
Szövetkezetek működésének támogatása
A szövetkezetek működtetése a gazdasági társaságokhoz képest más megközelítést igényel. A szövetkezetnek minden tag tulajdonosa is egyben, azaz ez esetben a személyes közreműködés és a tulajdonosi státusz elválaszthatatlan pozíciók. A tagok és a szövetkezet viszonyát az alapszabályon túl az egyes tagokkal való megállapodásokban kell rendezni. A szövetkezet tagsága állandóan változik, emiatt nagyon precíz nyilvántartást igényel – főleg egy több ezer fős szövetkezetnél - az egyes tagsági jogviszonyok nyilvántartása. A kilépő tagokkal való elszámolás folyamata, a tagsági jogviták kezelése, a foglalkoztatási szabályok bonyolultsága, a közgyűlések előkészítése és bonyolítása a nagy szövetkezeteknél folyamatos jogi és informatikai támogatást igényel.
A szövetkezeti foglalkoztatás sajátosságainak jogi támogatása
A szövetkezetek tagjai tevékenységüket nem munkaviszony, hanem tagi jogviszony keretében végzik. Ebből adódóan a munkaviszonyhoz kapcsolódó szokásos dokumentáció (munkaszerződés, tájékoztatás stb.) foglalkoztatásuk során nem használható.
Irodánk bármely típusú szövetkezet belső dokumentációjának és külső szerződéseinek elkészítését vállalja, az egyes szövetkezeti formák sajátosságaira tekintettel.
Platform-szövetkezetek létrehozása
Az egyes szolgáltatási típusainkhoz tartozó leírásaink mindegyike egy már meglévő vagy teljesített ügyfél-igényt dolgoz fel. Kivétel jelen fejezet, hiszen platform-szövetkezet létrehozására még nem kaptunk felkérést, ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy a magyar szabályozási környezet rendkívül kedvező lehet egy ilyen foglalkoztatási konstrukció kialakításához.
A kulcsszó az önfoglalkoztatás, a szövetkezeti szféra és a platform-foglalkoztatás egyaránt erre épül. A gyakorlatban ez applikáció alapú munkavégzést jelent, mint pld. az Über személyszállító alkalmazás esetében. Ezekben a szolgáltatásokban az fogyasztó fizet a platformnak a nyújtott szolgáltatásért, a platform pedig a saját részesedésének levonása után elszámol a munkát elvégző személlyel. A személyszállításon kívül, házhozszállítást, futárok foglalkoztatását, informatikai szolgáltatásokat vagy éppen háztartási szolgáltatásokat lehetne ilyen alapon megszervezni.
Lighthouse Legal - Dr. Varga M. Péter Ügyvédi Iroda
 
+36 30 382 9220
iroda@lighthouselegal.hu
Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr. Varga M. Péter Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.
© 2024 Dr. Varga M. Péter Ügyvédi Iroda