Szankciós jog

A nemzetközi gazdasági kényszerítő intézkedések joga

Dr. Fábián Zsolt

A szakterület vezetője: 

Dr. Fábián Zsolt

A nemzetközi gazdasági szankciók korábban sokak számára egzotikusnak tűnő területe a közelmúlt eseményei hatására a mindennapok valóságává vált.
Külföldi leányvállalat, magyarországi cég külföldi tulajdonosai, meglévő és új export-import kapcsolatok, vagy akár egy amerikai dollárban meghatározott összeg utalása mind vethet fel szankciós jogi kérdéseket.
A szankciós szabályok gyakran csak az azokat meghatározó szervezetek honlapján találhatóak meg (OFAC, Official Journal) a hazai jogszabályok között nem fellelhetők.
Ugyanakkor a szankciós szabályok megsértése jelentős közvetlen (befagyasztott vagyon, blokkolt, vagy elutasított utalás, bírság) és közvetett (reputációs veszteség ismételt és szigorúbb átvilágítások, üzletvesztés) hátrányokat eredményezhet.

Kapcsolat 

Szolgáltatások

Szankciós képzés
Irodánk vállalja szankciós képzések nyújtását különböző felkészültségi szintű szakemberek számára a belépő, általános szintű képzéstől (a jelentősebb szankciós rezsimek – UN, EU, EK, USA általános szintű bemutatása) a szakterületi fókuszú témákig (pl. pénzügyi tárgyú szankciós szabályok).
Rendszeres tájékoztatás a fontosabb szankciós rezsimek lényeges változásairól
Irodánk folyamatosan támogatja Ügyfeleit a releváns szankciós rezsimek szabályainak jelentős változásairól, nyomon követi a kiadott rendeleteket, azokról összefoglalókat és értelmezéseket készít rendszeres tájékoztatás, vagy személyre szabott oktatási anyag formájában (magyar vagy angol nyelven).
Általános szankciós tanácsadás
Irodánk vállalja egy adott szankciós rezsim bemutatását, fontosabb jellemzőinek áttekintését (érvényben lévő szankciók típusai, kapcsolódó hatósági folyamatok -pl. engedélyezés) illetve vállaljuk a különböző kereskedelmi és szolgáltatási területekhez kapcsolódó szankciók ismertetését is.
Egy tervezett tranzakció szankciós szempontból történő elemzése
Nemzetközi kereskedelmi ügylet esetén elengedhetetlen előfeltétel a tervezett tranzakció átvilágítása és a releváns szankciós rezsimek meghatározása. Ezt követően szokásos feladatunk a releváns szankciós rezsimek vonatkozó előírásainak elemzése, kivételek, derogációs lehetőségek beazonosítása a tranzakció konkrét feltételei alapján (pl.: földrajzi térség, szektorális szabályok, szankcionált személyek, tulajdonosi háttér).
E tárgykörben kiemelt feladatunk az elérni kívánt gazdasági cél szempontjából optimális tranzakciós, szerződéses struktúra meghatározása és a szükséges dokumentumok elkészítése (szerződések, belső szabályzatok, képzési anyagok stb).
Szankciós klauzulák szerkesztése
A jelenlegi szankciós és geopolitikai helyzetben nagyon fontos, hogy a szerződés körültekintően rendezze azon helyzeteket, amikor a szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítése valamelyik fél számára szankciós szabályok korlátozó rendelkezése folytán nem lehetséges vagy korlátozott.
A megfelelően kialakított szankciós klauzula segíthet a helyzet kezelésében.
Nagyon fontos, hogy a felek már a szerződés megkötésekor tisztában legyenek azzal, hogy mi a teendő a kialakult helyzetben, milyen igényérvényesítési lehetőségeik vannak és azok milyen erőforrás- és időráfordítással (előkészület, tárgyalásokon történő részvétel) járnak.

Hatályos szerződések szankciós szempontból történő elemzése
Vállaljuk a társaság szerződéseiben és egyéb dokumentumaiban (kötvény, szabályzatok stb.) meghatározott, a szankciókkal kapcsolatos kötelezettségvállalások, nyilatkozatok elemzését, értelmezését, és az azokból fakadó kötelezettségek, adminisztrációs feladatok pontos, akcióterv szintű meghatározását. Külföldi szakértőknek felteendő kérdések megszövegezését és a kapott válaszok értelmezését is vállaljuk.
Szabályzatok készítése, meglévő szabályzatok szankciós szempontból történő véleményezése
A szankciós szabályoknak történő megfelelés biztosítása szempontjából meghatározó jelentőségű, hogy az adott gazdasági szereplő megfelelő szankciós infrastruktúrával (szakemberek, eszközök, dokumentumok) rendelkezzen, vagy azokhoz hozzáféréssel bírjon.
Amennyiben egy társaságnál ezek korlátozottan állnak rendelkezésre, úgy Irodánk külsős szakértőként támogatja a belső folyamatokat és készíti el a szükséges szabályozási elemeket.
Lighthouse Legal - Dr. Varga M. Péter Ügyvédi Iroda
 
+36 30 382 9220
iroda@lighthouselegal.hu
Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr. Varga M. Péter Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.
© 2024 Dr. Varga M. Péter Ügyvédi Iroda