Munkajog

A tipikus és atipikus foglalkoztatás joga

A szakterület vezetője: 

Dr. Varga M. Péter

A foglalkoztatási jog munkavállalóként vagy munkáltatóként szinte mindenkit érint. Azokat is, akik valamilyen atipikus vagy polgári jogi konstrukcióban dolgoznak vagy dolgoztatnak. Egy rossz döntés, pld. egy szóban történő felmondás, vagy egy tévesen megválasztott jogviszony súlyos következményekkel járhat. Csapatunk segít tervezni, segít egyeztetni és a legmagasabb szinten kezeli a felmerülő anomáliákat. Ha a megállapodás nem lehetséges, képviseljük Ügyfeleinket a munkajogi perekben, illetve a hatósági eljárásokban.
Kapcsolat 

Szolgáltatások

Munkaviszony-megszüntetések kezelése
Egy munkaviszony megszüntetése – még akkor is, ha az azonnali hatályú – csak a döntés megfelelő előkészítése után történhet biztonsággal. Az intézkedés jogszerűsége akkor biztosított, ha a megfelelően kiválasztott jogalap mellett az indokolása is a törvényi feltételek és a kapcsolódó joggyakorlat szerinti.
Ezzel csak azok a szakemberek lehetnek maradéktalanul tisztában, akik napi szinten ezzel foglalkoznak. Mi több, mint egy évtizede gyűjtjük a témakörhöz kapcsolódó tapasztalatokat. Ha a jogviszony-megszüntetés elkerülhetetlen, elkészítjük a szükséges dokumentációt, igény esetén tárgyalunk a másik féllel, illetve az intézkedés közlésében is közreműködünk. Ezzel kiszűrjük az elhibázott szóbeli indokolás vagy kiegészítés lehetőségét, és nem adunk teret az illegális hangfelvétel-készítéseknek sem.
Csoportos létszámleépítés bonyolítása
A csoportos létszámleépítés a munkaviszony-megszüntetések különös módja. Az „52 napos szabály” -hoz kapcsolódó értelmezési nehézségek, a „távozók” és „maradók” kiválasztásának metodikája, a bonyolítás emberségessé, ugyanakkor gördülékennyé tétele szintén komoly rutint igényel. Ha a létszámleépítés felszámolási eljáráshoz kapcsolódik, intézzük a bérgarancia-támogatás adminisztrációját és mindkét felet segítjük, hogy gyorsan hozzájusson a forrásokhoz.
Munkaerő-kölcsönzés jogi támogatása
A munkaerő-kölcsönzés a legelterjedtebb és egyben legösszetettebb atipikus foglalkoztatási forma. Szükségszerű, hogy a kölcsönadó és a kölcsönbe vevő közötti szerződés megfelelően és kellő részletességgel szabályozza a felek viszonyát, így szerencsés, ha Irodánk már a foglalkoztatás megkezdése előtt bekapcsolódhat a munkába.
Ennek a jogviszonynak nem csak a létesítése, hanem a fenntartása is folyamatos szakember-támogatást és többlet-adminisztrációt igényel. Egy rendszerbe kódolt hiba, például egy helytelenül megállapított juttatási struktúra, a kárveszély viselésének szerződéses szabályozatlansága vagy az ekvivalencia-elv be nem tartása rengeteg ember munkáját érinti, ezért nagyon sokba kerülhet. Amennyiben egy társaság ilyen szolgáltatást nyújt vagy fogad, kérje közreműködésünket, gyakorlatunk szinte az összes szektorra kiterjed és szerteágazó.
Munkaerő-kölcsönző cégek alapítását és hatósági regisztrációját is vállaljuk és úgyszintén segítünk a határon túli munkaerő foglalkoztatásának megszervezésében.
Vezető állású munkavállalók foglalkoztatásának támogatása
A vezető állású munkavállalók foglalkoztatásának feltételei eltérnek a nem vezető állásúakétól. Sokszor azt meghatározni sem egyértelmű, ki lehet vezető státuszú, és ki nem. Egy jól előkészített és elkészített vezetői szerződés garancia lehet a jogviszony nyugodt fenntartására. Szokásos anomália a kapcsolódó motivációs rendszer kidolgozatlansága, félreérthetősége, a különböző típusú bónuszok és prémiumok keveredése, a mérték megállapításához szükséges számítási mód és az esedékesség nem megfelelően meghatározott volta, illetve a jogviszony-megszüntetés speciális szabályainak nem megfelelő alkalmazása.
Atipikus foglalkoztatási szerződések készítése
Azok a munkaügyi és HR szakemberek, akik atipikus foglalkoztatásban kellő jártassággal rendelkeznek, sokszor támogatást igényelnek, ha atipikus szerződéseket kell kezelniük. Ilyen a határozott idejű foglalkoztatás, a több munkáltató által létesített munkajogviszony, a távmunka vagy éppen a köztulajdonban álló munkáltatóval létesített jogviszony.
Rendszeres igény Ügyfeleink részéről annak felmérése, hogy az adott foglalkoztatási igény a Munka Törvénykönyve hatálya alá nem tartozó jogviszonyban is fenntartható-e jogszerűen. Amennyiben igen, úgy el kell készítenünk az ehhez kapcsolódó szerződés-csomagot.
A hivatásszakmák képviselői, a futárok, a könyvelők vagy más, nagy önállósággal végezhető munkatevékenységek művelői esetén ez a lehetőség általában adott, de az elhatárolási nehézségek miatt jogi támogatás nélkül ezeket a szerződéseket megszerkeszteni nem javasolt.
Egészségügyi foglalkoztatási konstrukciók kidolgozása
A jogszerű, de egyben hatékony egészségügyi foglalkoztatási konstrukciók kidolgozása az egyik legösszetettebb és legnagyobb felkészültséget igénylő munkajogi feladat. A magánegészségügyi-szolgáltatók HR munkatársai komoly kihívások előtt állnak, amikor meg kell ítélniük, hogy az adott tevékenység működési engedélyhez kötött tevékenység-e, vagy akkor, amikor el kell dönteniük, hogy az adott személyt személyes közreműködőként, közreműködőként vagy szabadfoglalkozásúként kell alkalmazniuk.
Mi minden elhatárolási kérdésben tudunk segíteni, közreműködünk a szerződések elkészítésében, és biztonsággal kezeljük az egészségügyi foglalkoztatás során felmerülő munkajogi problémákat.
Versenytilalmi megállapodás készítése
Jelen munkaerő-piaci helyzetben felértékelődtek a munkaerő-megtartásának jogi eszközei. Napjainkban nem csupán a „fehérgalléros” foglalkoztatás során van szükség a munkatársak konkurenciától való „megóvására”. Hiába van azonban a felek között versenytilalmi megállapodás, vagy a munkaszerződésben konkurenciatilalmi klauzula, ha a kialakított feltételek azt érvénytelenné teszik, vagy ha a kívánt joghatást átgondolatlanság miatt nem lehet kiváltani.
Több száz ilyen megállapodást készítettünk az elmúlt években, és Ügyfeleink visszajelzései alapján ezek eddig minden esetben segítették a jogviszony békés lezárását.
Munkáltatói érdekképviselet, kollektív szerződés készítése
Kollektív szerződés kötésére egyrészről a munkáltató, a munkáltatói érdek-képviseleti szervezet - a tagok felhatalmazása alapján -, másrészről a szakszervezet vagy szakszervezeti szövetség jogosult.
A kollektív szerződés jelentőségét az adja, hogy abban a felek a Munka Törvénykönyve előírásaitól az általános szabályok adta kereteken túl is jelentős mértékben eltérhetnek, így nagyobb rugalmassággal kezelhetik a felek közötti munkaviszonyt meghatározó feltételeket és szabályokat. A kollektív szerződés kötésére irányuló ajánlat a Munka Törvénykönyve alapján nem utasítható vissza, ezért erre irányuló igény esetén komoly szakmai tudást és tapasztalatot igénylő feladatot jelent a helyzet kezelése. A kollektív munkajog területén nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkezünk, Ügyfeleinket a tárgyalási szakasztól kezdődően a szerződés megkötéséig tudjuk „kísérni”.
Munkajogi tréning és oktatás tartása
Bármely munkáltató életében elengedhetetlen, hogy a szervezet felelős vezetője, illetve HR csapata rendelkezzen megfelelő munkajogi ismeretekkel, melyek folyamatos szinten tartása, illetve fejlesztése nagymértékben hozzájárulhat a vállalkozás eredményes működéséhez, valamint a jogszabályoknak való megfelelés biztosításához.
Még a területen dolgozók közül is kevesen tudják, hogy a Munka Törvénykönyve milyen nagy szerződési szabadságot és mennyi eltérési lehetőséget kínál a „megszokott” szerződéses feltételekhez képest.
Csapatunk akár az alkalmazottak, akár a vezető munkavállalók vagy tulajdonosok számára szívesen tart a témában kis- és nagycsoportos, vagy akár egyéni prezentációkat, tréningeket.
Foglalkoztatással kapcsolatos állásfoglalások készítése
Csapatunk több senior tagja is rendelkezik munkajogi szakjogász végzettséggel, éévtizedes gyakorlattal. Ez lehetővé teszi a foglalkoztatással kapcsolatosan egyedi vagy rendszeres jelleggel felmerülő problémák jogi megítélését. Erre sor kerülhet hatósági ellenőrzés során, peres eljárás kezdeményezése előtt, vagy akár üzleti partner, illetve auditor kérésére. Az állásfoglalást igénylő kérdéskört több oldalról feltárva, árnyalt képet adunk jogi problémája minden fontos aspektusáról, illetve – amennyiben van erre lehetőség - annak lehetséges megoldásait is felvázoljuk.
Lighthouse Legal - Dr. Varga M. Péter Ügyvédi Iroda
 
+36 30 382 9220
iroda@lighthouselegal.hu
Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr. Varga M. Péter Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.
© 2024 Dr. Varga M. Péter Ügyvédi Iroda