Nagyvállalati munkaerő-kölcsönzési tender

Esettanulmányok

Nagyvállalati munkaerő-kölcsönzési tender
Megbízónk, egy hazai iparvállalat - tartósan - több munkaerő-kölcsönző cég szolgáltatását is igénybe vette.
A szolgáltatókkal való együttműködés organikusan alakult, azaz a vállalat különböző üzletágai eltérő feltételekkel vették igénybe a szolgáltatást, sőt, egy üzletágon belül is különböző szerződéses megoldásokkal elégítették ki a kölcsönbeadók a megrendelő igényeit.

Egy idő után az eredeti szerződések folyamatos módosításai annyira tagolttá és átláthatatlanná tették a rendszert, hogy a vállalatvezetésben felmerült az igény az egységesítésre.
Erre annak okán is szükség volt, mert az egyenlő bánásmód követelményrendszerét képtelenek voltak az eltérő feltételek összefüggésében érvényesíteni.

Javaslatunk szerint a kölcsönbe vevő tendert írt ki munkaerő-kölcsönzési szolgáltatás igénybevételére, amelyre az eddigi szolgáltató társaságokat és más kölcsönbeadó cégeket is meghívtak. A tender kiírása előtt Ügyfelünknek többek között el kellett döntenie a tender pontos célját, a szolgáltatási díjak képzésének módszerét, a tender futamidejét, a bíráló bizottság döntési rendjét és módszertanát.

A tendert eleve úgy állítottuk össze, hogy abba belefoglaltuk a munkaerő-kölcsönzés igénybevételére szolgáló szerződés tervezetét. A szerződés díjazásra, és szerződéses garanciákra vonatkozó rendelkezéseinek kivételével a pályázóknak el kellett fogadniuk azt, hogy a szerződés normaszövegének a többsége a tender kötött feltételének számít.
A pályázóknak lehetőséget biztosítottunk arra, hogy a szerződés kötött részeit annak véglegesítése előtt véleményezzék és javaslataikat megtehessék.

A pályázók partnerként való kezelése és véleményük - összegzést követő – beemelése a véglegesített szövegbe a pályázók megelégedésével zárult és nagyban hozzájárult a tender sikerességéhez.

Ezzel a módszerrel Megbízónk fel tudta mérni, hogy az egyes aspiránsok milyen tárgyalási módszerrel, milyen jogi támogatással működnek, valamint azt is, hogy a saját üzleti érdekeiken túlmenően a kölcsönzött munkavállalók érdekeit milyen értékek mellett próbálják és tudják interpretálni, érvényesíteni.
Lighthouse Legal - Dr. Varga M. Péter Ügyvédi Iroda
 
+36 30 382 9220
iroda@lighthouselegal.hu
Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr. Varga M. Péter Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.
© 2024 Dr. Varga M. Péter Ügyvédi Iroda