Car Policy kialakítása

Esettanulmányok

Car policy
Megbízónk, egy regionális szinten meghatározó, „B2B” szolgáltatásokat nyújtó társaság azzal kereste meg irodánkat, hogy végezzük el az általa korábban bevezetett gépjármű használati szabályzat átfogó felülvizsgálatát.

A szabályzat a járműhasználat alapvető kérdéseit rendezte ugyan, azonban lényeges kérdések csak érintőlegesen kerültek meghatározásra benne, ami tág teret nyitott arra, hogy jogvita esetén széles mérlegelési keretek között – így a munkáltató számára nehezen kalkulálhatóan – kerüljön elbírálásra az ügy.

A gépjármű használati szabályzatban kiemelten fontos, hogy meghatározásra kerüljön a szabályzat hatálya, így különösen az, hogy mely munkavállalókra és milyen területre vonatkozik. Az ilyen típusú szabályzatokat célszerű határozott időre kiadni, így a munkáltatónak időszakosan lehetősége nyílik arra, hogy azt felülvizsgálhassa.
A szabályzat kialakításakor a munkáltatónak mindig gondosan kell mérlegelnie, hogy milyen formában és feltételek mellett kívánja e jogosultságot biztosítani a munkavállalók, vagy azok bizonyos logikai elvek mentén elkülönített csoportjai részére. Különösen fontos ez manapság, amikor a gépjárművek beszerzése nehézségekbe ütközik, illetve a lízingdíjak és üzemeltetési költségek drasztikusan megnőttek.

Alapvetően a juttatásként magánhasználati jogosultságot is tartalmazó autóhasználatot, valamint a kizárólag munkaköri feladatok elvégzéséhez biztosított autóhasználatot kell megkülönböztetni.

Ha juttatási elemként kerül biztosításra a járműhasználat, úgy tudatában kell lenni, hogy az egyoldalú kötelezettségvállalás keretében biztosított juttatások nyújtása alól csak abban az esetben mentesülhet a munkáltató, ha körülményeiben a közlést követően olyan lényeges változás következett be, amely a kötelezettség teljesítését lehetetlenné tenné vagy aránytalan sérelemmel járna számára.
A fentiek szerint célszerű az ilyen juttatásokat határozott időre biztosítani, hiszen ezen időszakok lejártakor lehetőség adódik arra, hogy a munkáltató változtasson a korábbi gyakorlatán.

Nem ritka az olyan eset sem, amikor egy, immáron a második vagy harmadik gyermekével GYES-en lévő kismama a munkáltató szándékai ellenére még mindig a céges járművet használja, mivel a szabályzat alkotói bizonyos esetköröket a megszövegezéskor figyelmen kívül hagytak.

A juttatásként biztosított járművek tekintetében célszerű meghatározni, hogy milyen értékű / típusú jármű használata illeti meg a munkavállalót, valamint a járműhasználat – illetve a magánhasználat - értékét is, így jogvita esetén nem kell költséges bizonyítást lefolytatni annak érdekben, hogy a használati érték megállapítást nyerjen.
A jármű használatára a munkavállalón kívül jogosult személyek körének pontos körülírása is célszerű lehet, ha ezt a munkáltató nem kívánja kizárni.
Nem példa nélküli megoldás, hogy a juttatásként biztosított járművek esetén a munkavállaló számára választási lehetőséget biztosít a munkáltató.

Célszerű lehet rendezni azt a kérdést is, hogy amennyiben a biztosított jármű valamilyen okból nem elérhető (javítás, baleset), úgy annak helyettesítése miként történik, milyen feltételekkel és eljárás szerint vehető igénybe bérautó a munkavállaló által.

Sarkalatos pontja a gépjárműhasználati szabályzatnak, hogy milyen eljárás keretében kerül átadásra a gépjármű, illetve milyen feltételek esetén és milyen eljárásrendben kell azt a munkavállalónak – időlegesen, vagy véglegesen - visszaszolgáltatni a munkáltató számára, továbbá milyen felelősség terheli a munkavállalót a gépjárműben bekövetkezett károkért, valamint az azzal okozott károkért.
Fontos kérdés az is, hogy milyen feltételek mentén történik a járművek üzemeltetése és karbantartása, milyen kötelezettségek terhelik a munkáltatót, illetve a munkavállalót, továbbá engedélyezett-e, és ha igen, akkor milyen mértékben a járművek saját igények szerinti átalakítása.

A kifejtettek alapján látható, hogy a gépjármű használati szabályzat elkészítése minden esetben az adott munkáltató működési rendje, anyagi lehetőségei, valamint a járműhasználat biztosításával elérni kívánt célokat szem előtt tartó szabályrendszer kialakítását igénylő jogászi feladat.

A hivatkozott jogesetben végül arra jutottunk az Ügyféllel közösen, hogy – tekintettel a szabályzat logikai csapdáinak az áthidalhatatlanságára – nem kijavítjuk a korábbi szabályzatot, hanem egy teljesen új, az ügyfél tényleges szándékai szerinti szabályzatot készítünk.

Lighthouse Legal - Dr. Varga M. Péter Ügyvédi Iroda
 
+36 30 382 9220
iroda@lighthouselegal.hu
Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr. Varga M. Péter Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.
© 2024 Dr. Varga M. Péter Ügyvédi Iroda